خبر خبر

بازديد مهندس آقاجاني از نمايشگاه آثار هنري کودکان
مديركل اداره مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي از سومين نمايشگاه آثار هنري كودكان و فعاليت هاي مركز پرورش و آموزش آينده سازان در محل ساختمان ستادي شرکت فرودگاهها وناوبري هوايي ايران بازديد نمودند.
در اين بازديد مدير كل از فعالياتهاي اين مركز ديدار نموده و جهت تشويق كودكان  هدايايي به كودكان با استعداد اين مجموعه اهداء نمودند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد