خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي مديريت امنيت اطلاعات
سومين دوره آموزشي مديريت امنيت اطلاعات به مدت ٢٠ ساعت  براي ١٦ نفر از كارشناسان IT و مخابرات هوانوردي در محل دانشكده توسط اداره كل مخابرات، فناوري و اطلاعات هوانوردي برگزار گرديد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد