خبر خبر

برگزاری آموزش اطفاء حریق و نحوه کار با کپسول های آتش نشانی برای پرسنل اداره مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی فرودگاه مشهد بصورت تئوری و عملی
این آموزش در راستاي اجراي  الزامات مميزي سازمان هواپيمايي كشوري ،  برای پرسنل اداره مخابرات،  فناوری و اطلاعات هوانوردی فرودگاه مشهد در سالن کنفرانس فرودگاه مشهد بصورت تئوری و سپس بصورت عملی در محوطه، جنب ایستگاه ایمنی زمینی فرودگاه مشهد توسط کارکنان آموزش ایمنی زمینی انجام گردید.
دراین کلاس،  پرسنل بصورت تئوری و عملی مباحث مربوط به اطفاء حریق و نحوه کار با کپسولهای آتش نشانی پودر و گاز و آب و گاز را آموزش دیدند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد