خبر خبر

برگزاري دوره آموزشی اصول و الزامات هواشناسی هوانوردی در فرودگاه مشهد
با هدف آشنايي بادستورالعمل هاي جديد طرحهاي هواشناسي هوانوردي منطقه اي (ROBEX) و هماهنگي كارشناسان اداره كل مخابرات،  فناوري و اطلاعات هوانوردي مستقر در ايستگاههاي مخابرات هوانوردي فرودگاهي در زمينه نظارت بر صحت ارسال پيامهاي هواشناسي هوانوردي ،
 دوره آموزشی اصول و الزامات هواشناسی هوانوردی  در فرودگاه مشهد  با حضور کارشناسان محترم مخابرات هوانوردی فرودگاههای کشور در حال برگزاريست .
 لازم بذكر است اين دوره توسط آقاي مهندس مجيد رحيمي كارشناس مسئول روبكس و طرحهاي هواشناسي هوانوردي  اين اداره كل تدريس ميشود.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد