خبر خبر

برقراري ارتباط فيبر نوري بين ساختمان تكنيكال بلاك فرودگاه و هواشناسي استان كرمان
با تلاش مهندسين اداره كل مخابرات ، فناوري و اطلاعات هوانوردي،  ارتباط فيبر نوري بين ساختمان عملياتي فرودگاه كرمان و ايستگاه هواشناسي فرودگاه،  بمنظور افزايش سرعت تبادل  اطلاعات ، دريافت اطلاعات با accuracy بسيار بالا و به حداقل رساندن ميزان قطعي ارتباط دو طرفه ، عملياتي گرديد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد