خبر خبر

آموزش سيستم طرح پرواز الكترونيكي و رفع نگراني و ابهامات در مورد امنيت اطلاعات هوانوردي در اين سيستم در فرودگاه بندرعباس
به منظور استفاده بهینه از امکانات و مدیریت بهتر پرسنل و همچنین کاهش هزینه ها، سیستم طرح پرواز الکترونیکی برای کلیه شرکتهای فعال در فرودگاه بندرعباس راه اندازی شد. پس از فراهم نمودن زیر ساختهای لازم، آموزش چگونگی  استفاده از این سیستم توسط مهندس محسن صلح جو  انجام شد و کلیه سوالات و ابهامات نیز مرتفع گردید. ضمناً  نگرانیهای نیروهای نظامی در مورد امنیت اطلاعات هوانوردي در این سیستم نیز مرتفع گردید و هم اينك 2 ارگان نظامی این فرودگاه نیز از سیستم طرح پرواز الکترونیکی استفاده می کنند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد